Windykacja długów

W ciągu ostatnich lat można było odnotować znaczny wzrost dobrobytu. Jednak jak pokazywały badania polskie gospodarstwa domowe nie mają żadnych oszczędności, a ów dobrobyt jest w znacznej mierze sfinansowany kredytem. Na nieszczęście brak poduszki finansowej sprawia że w obliczu najmniejszych trudności (np utraty pracy przez jednego z członków rodziny), ukazują się zaległości w spłatach rat. Problem dotyczy także wszelkich abonamentów i innych opłat stałych.

Odzyskiwanie długów odbywa się na kilka sposobności (sprawdź firma windykacyjna). O ile wierzycielem jest bank, firma windykacyjna nie jest potrzebna. Banki bowiem dysponują bankowym tytułem egzekucyjnym. Inni wierzyciele muszą przejść długą drogę prawną, aby ich wierzytelności stały się wymagalne. Dlatego popularne jest sprzedawanie długów wyspecjalizowanym podmiotom, dzięki którym windykacja należności nie jest już kłopotem pierwotnego wierzyciela.

Dłużnikami są nie tylko użytkownicy ale też firmy. Właśnie zatory płatnicze są jedną z największych przeszkód dla rozwoju polskiej gospodarki. Gdy kluczowy wykonawca nie wywiązuje się ze indywidualnych zobowiązań, kłopoty posiada też cały łańcuch poddostawców. Najłatwiej jest egzekwować dług w firmie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, gdyż właściciel odpowiada swoim prywatnym majątkiem (więcej skuteczna firma windykacyjna). Jednak spółki w większości wypadków mogą być jedynie wydmuszkami pozbawionymi majątku. W takiej okoliczności windykacja ma możliwość być bardzo utrudniona. Aby wejść na majątek wspólników i zarządu powinno się przed sądem udowodnić im złą wolę.

Zobacz: odzyskiwanie długów.